Andrej Peter - medailér

Andrej Peter sa narodil 13. novembra 1912 obci Palanok pri Mukačeve. Jeho umelecké medailérskej vlohy sa začali formovať už na štátnej umelecko priemyselnej škole Jablonci nad Nisou, na ktorej predtým študoval a jeho profesor Otakar Španiel. Túto školu Úspešne absolvoval v roku 1933. Potom pokračoval štúdia na akadémii výtvarných umení v Prahe v rokoch 1934 až 37 odvedení O. Španiela.

Andrej Peter - medailér

      Treba pripomenúť, že Andrej Peter prišiel do Prahy po istých študijných skúsenostiach na odbornej škole a po určitej praxi. Mal teda už akýsi predstich voči ostatným poslucháčom, čo mu umožnilo 6 ročné štúdium absolvovať za 4 roky a s čestným uznaním. Otakar Španiel ho poslal do Kremnice, kde sa zamestnal ako umelecký pracovník kremnickej mincovni. Profesor O. Španiel sa tiež pričinil, aby mincovňa v Kremnici získala pravej chvíli osobnosť, schopnú perspektívne nielen posilniť rozvoj tamojšieho medajlérstva, ale povzniesť ju na vysokú úroveň a zabezpečiť jej aj svetovú povesť vyspelého mincovného majstrovstva.

     Kvantitatívnym porovnávaním medailerskych prác na Slovensku od najstarších čias až podnes zistíme, že Andrej Peter bol najplodnejším tvorcom tohto žánru u nás a kvalitatívne pritom nezaostáva popri iných umelcoch.
Andrej Peter dôsledne skúmal odtiene prostredia, do ktorého situoval námety. Nezaostával za pokrokovým vývojom myslením i činmi. Od rodnej kolísky, ktorou neraz "zahojdali" mozoľnaté ruky otca, poznal úskalia neľahkého života. Aj preto stál vždy na strane sociálnej spravodlivosti. Nečudo teda, že jeho tvorba bola výsostne angažovaná obsahovou formou, spĺňala náročné kritériá vtedy vyspelej socialistickej spoločnosti. Jeho diela dokumentujú požiadavky doby, ktorej žil. V minovni pracoval od roku 1937 do roku 1979. Za ten čas vytvoril okolo 500 návrhov medailí, plakiet a mincí pre domácich aj zahraničných objednávateľov.

Andrej Peter svoju tvorbu rozdeľuje do 3 oblasti:
1. Medailérska tvorba venovaná rôznym jubilejným príležitostiam. Jej prevažnú časť tvoria práce pre socialistické organizácie, národné podniky a kultúrne inštitúcie. Patria k nim aj plakety a medaily, razené na významné udalosti našich novodobých dejín, ako dokumenty našej epochy.
2. Tvorba československých a zahraničných mincí predovšetkým pre socialistické a rozvojové krajiny, razené v Kremnici.
3. Insígnie je a žezlá pre vysokej školy. Majú významný kultúrno-spoločenský dosah. Podnetom a námetom tejto tvorby boli kultúrne a pokrokové motívy aj osobnosti našich dejín.

Andrej Peter Andrej Peter
      


"Charakteristickým znakom jeho tvorby je jednoduchosť  podania, sústredenie sa na celkovú kompozíciu diela a tematické zameranie na vlasteneckú aktuálnu tematiku. Jeho medaily sa vyznačujú decentnosťou a disciplinovanosťou formy. Badať na nich progresívne vývojové sily, čo pôsobí čerstvo i napriek tomu, že sú vytvorené ešte na klasickej platforme."

Zdroj: Kazimír – Hlinka, 1978, s.303

Diela majstra Petra neustále budovali pozornosť našich, ale i zahraničných umenovedcov. V bežnej tlači a v odbornej literatúre sa sústavne objavovali články, upozorňujúce na výsledky tohto kremnického umelca. Zúčastnil sa na mnohých výstavách, napríklad FIDEM Paríži vroku 1949, 1951, 1957, FIDEM v Ríme, v Aténach v Lisabone, Budapešť, Krakow, Praha, Bratislava a veľa iných.

Jeho najvýznamnejším prácam môžme zaradiť medaily: Teologická fakulta v Prahe v roku 1936, Lekárska fakulta v Prahe 1938, Veľká Morava – 1100 rokov slovenského písomníctva 1964, Ján a Amos Komenský 1967, Slovenská numizmatická spoločnosť 1970 atď.

Umrel 22. 10. 2003 vo veku 91 rokov v Kremnici.

Andrej Peter

Diskusia

(0 komentárov)

Pridajte sa k nám...

Facebook  Instagram  youtube

 

Pamätné mince spolkovej a rakúskej meny

Pamätné mince spolkovej a rakúskej meny V čase platnosti spolkovej a rakúskej meny (1857-1892) sa pri rozličných príležitostiach vydávali pamätné mince s obrazom a nápismi pripomínajúcich príslušnú udalosť.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Medailérska tvorba Mariána Polonského

Medailérska tvorba Mariána Polonského Marián Polonský sa narodil 23. augusta 1943 v obci Hubina, ktorá patrí do okresu Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja. Jeho otec bol učiteľom a správcom viactriednej školy a mamka sa starala o rodinné prostredie a výchovu deti.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Andrej Peter - medailér

Andrej Peter - medailér Andrej Peter sa narodil 13. novembra 1912 obci Palanok pri Mukačeve. Jeho umelecké medailérskej vlohy sa začali formovať už na štátnej umelecko priemyselnej škole Jablonci nad Nisou, na ktorej predtým študoval a jeho profesor Otakar Španiel. Túto školu Úspešne absolvoval v roku 1933. Potom pokračoval štúdia na akadémii výtvarných umení v Prahe v rokoch 1934 až 37 odvedení O. Španiela.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Karol Róbert z Anjou (1308-1342) - florén, prvá uhorská zlatá minca

Karol Róbert z Anjou (1308-1342) - florén, prvá uhorská zlatá minca Uhorská vysoká šľachta si na synode v Pešti zvolila 27. 11. 1308 Karola Róberta z Anjou za uhorského kráľa. Karolovo panovanie bolo v dejinách stredovekého uhorského štátu významným medzníkom. Ako príslušník neapolskej dynastie si v domácom prostredí zvykol na politicky centralizovaný štát s dobrými financiami. V Uhorsku ho čakala neľahká úloha stabilizovať politické a hospodárske pomery rozvrátené dvadsaťročím bojov o moc.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Pohľad na medailérsku tvorbu sochára a pedagóga Rudolfa Pribiša

Pohľad na medailérsku tvorbu sochára a pedagóga Rudolfa Pribiša Týmto príspevkom chceme si uctiť život a dielo nášho uznávaného sochára, medailéra a pedagóga Rudolfa Pribiša pri príležitosti stopiateho výročia od jeho narodenia. V krátkosti sa zmienime o jeho živote a hľadaní cesty k umeniu, ktoré potom dominovalo v jeho žití. Počas štúdia na Akadémii výtvarných umení v Prahe ho výrazne ovplyvnil profesor Otakar Španiel, čo sa potom zvlášť odrazilo v jeho medailérskej tvorbe, z ktorej tu prezentujeme niektoré ukážky. Jeho medaily, z ktorých značná časť je venovaná niektorým naším vysokým školám, sú ozaj skvostom a plnia dôstojným spôsobom účel, ktorému mali slúžiť. Ako pedagóg odovzdával svoje umelecké a praktické poznatky súvisiace s reliéfnou tvorbou svojim študentom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolventi jeho ateliéru si ho poctili pri nedožitom stom výročí jeho narodenín výstavou v roku 2013 v Kremnici, čím mu vzdali vďaku a úctu k jeho tvorbe, ale aj k tomu, čo od neho získali pre svoju umelecké napredovanie a smerovanie v reliéfnej tvorbe.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako aj ďalšie informácie nájdete na stránke Zásady spracovania osobných údajov.