Lubormír Nemeškal, Petr Vorel - Dějiný jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. 1519/1520-1619

Lubormír Nemeškal, Petr Vorel - Dějiný jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. 1519/1520-1619

Rating

4/5 (5x)

Podrobný zaraďovací katalóg Read more

in stock

27,90 €

EAN: OST0060

Description

Táto kniha je prvá časť dvojzväzkovej monografie o dejinách jáchymovskej mincovni (1519-1671), doplnená o podrobný zberateľský katalóg jáchymovských razieb. Zahrnuje staršie obdobie od počiatku pravidelnej razby mincí na prelome rokov 1519/1520 do smrti krála Mateja II. roku 1619 a to ako v prvej fázi výroby v réžii rodu Šlikú (1519-1528), tak činnosť mincovni vládnej (1528-1619). Autorsky je kniha členená na dve časti. Hlavný text o dejinách jáchymovskéj mincovni v rokoch 1519-1619 napísal Lubomír Nemeškal. Druhú časť knihy tvorí novo zpracovaný katalóg, ktorého autorom je Petr Vorel. Tento katalóg predstavuje doposiaľ prvý súhrnný prehľad jáchymovskcýh mincí, pre ktoré doteraz neexistuje žiadny súhrnný katalóg. Podrobný katalóg dopĺňa obsiahla obrazová príloha s fotodokumentáciou jáchymovských razieb, ktoré boli poskytnuté z verejných, ako aj privátnych zbierok zberateľov z domova a aj zo zahraničia.

Rok vydania: 2010, 278 strán. Tvrdá Väzba.

Discussion 0

No comments

New comment

Rating 0

Product rating

4/5

Add

No comments

Lubormír Nemeškal, Petr Vorel - Dějiný jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. 1519/1520-1619
Lubormír Nemeškal, Petr Vorel - Dějiný jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. 1519/1520-1619

27,90 €

New product question

Captcha

i

New comment

Captcha

i

Alternative products

Login

Forgotten password

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.
Use of analytic tools enables us to better understand needs of our visitors and how they use our site. We may use first or third party tools to track or record your browsing of our website, to analyze tools or components you have interacted with or used, record conversion events and similar.
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Login

Forgotten password

Product has been added to the cart
Continue shopping Order