Vladislav II. Jagelovský (1458-1490)

3 items

Wladislav II. JagielloVladislav II. Jagelovský (* 1. marec 1456, Krakov – † 13. marec 1516, Budín) bol český (od roku 1471) a uhorský (od roku 1490) kráľ z rodu Jagelovcov, syn poľského kráľa Kazimíra IV. a rakúskej vojvodkyne Alžbety Habsburskej. V manželstve s Annou z Foix a Candale sa narodili dve deti: Anna Jagelovská (* 23. júl 1503 – † 27. január 1547) a Ľudovít (* 1. júl 1506 – † 29. august 1526). Keď v roku 1490 zomrel kráľ Matej Korvín, vybrali si uhorskí šľachtici z viacerých uchádzačov za kráľa práve Vladislava. Dúfali totiž, že sa stane povoľným nástrojom v ich rukách. Vladislav sa tu dokázal presadiť napriek želaniu svojho otca, ktorý počítal s uhorskou korunou pre svojho mladšieho syna Jána Albrechta, ktorého časť šľachty zo Slovenska aj zvolila za kráľa. Na želanie uhorských stavov Vladislav presídlil do Budína a do Česka sa vrátil už iba trikrát.

Za vlády Vladislava II. sa obnovila ťažba striebra v kutnohorských baniach. Prvé toliarové mince – guldinery – sa v Kremnici razili za vlády Vladislava II. Jagelovského v rokoch 1499 – 1506. Iniciátorom ich razby bol významný banský a hutnícky podnikateľ, obchodník a finančník, komorský gróf Ján I. Thurzo. Medzi bežnými platidlami Vladislava II. sa vyskytuje aj viacero dovtedy nepoznaných nominálov. Sú to zlaté odrazky guldinerov, päťdukát, dvojdukát, odrazky denárov a obolov. Groše sú známe len z kremnickej mincovne.

Producer:

Search filter results by fulltext

View:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Login

This website uses cookies. You can find more information about the cookies used as well as other information on the Privacy Policy page.