Univerzita P. J. Šafárika, Košice - 15. výročie založenia - R. Pribiš

Univerzita P. J. Šafárika, Košice - 15. výročie založenia - R. Pribiš

Product rating: Not rated yet. Be first!

Your rating:

Tombaková patinovaná medaila

EAN: MED0275M

Availability: sold out

Producer: Kremnica

Materiál: tombak
Priemer: 74-74 mm
Autor: Rudolf Pribiš, 1974
Razba: Mincovňa Kremnica

Rudolf Pribiš (1913 Rajec - 1984 Bratislava)

Študoval na Akadémií výtvarných umení v Prahe, prof. Otakar Španiel a na Oddelení kreslenia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pôsobil ako pedagóg a rektor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde založil a viedol oddelenie reliéfneho sochárstva a odovzdával svoje medailérske skúsenosti desiatkam svojich študentov. Žil a tvoril v Bratislave. Venoval sa monumentálnemu i komornému sochárstvu a radíme ho medzi najvýzamnejších medailérov svojej doby.

Zdroj: Slovenská medaila 2010-2015 - Ľ. Belohradská, M. Horváthová

Pohľad na medailérsku tvorbu sochára a pedagóga Rudolfa Pribiša

New comment

* (Required)

New product question

* (Required)

Alternative products

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Login

This website uses cookies. You can find more information about the cookies used as well as other information on the Privacy Policy page.